Tools for Schools

Endringer i ToolsForSchools

På denne siden vil vi legge inn en oversikt over alle oppgraderinger som blir gjort på systemet. Vi har dessverre ingen mulighet for å kunne kontakte alle berørte brukere, så det er derfor en forutsetning at alle sjekker på denne siden hvilke endringer som blir gjort i reservasjon.net.

13.november 2019

Admin-brukeren kan nå velge i firmaoppysningene om skal sendes ut med en standardmelding ved reservasjon på en eksiterende økt eller reservasjon, med en selvvalgt tekst, eller velge å ikke sende ut epost i det hele tatt ved overskriving av reservasjon.

3.november 2018

Admin-brukeren kan nå velge om ansattlisten skal vises åpent eller kun vises for påloggede brukere. Dette angis i menyvalget Admin meny|Annet|Firmaopplysninger.

Admin brukeren kan nå i lage en link til et av skolens rom, eller en valgt romgruppe på Diverse siden. Linken peker til en side hvor reservasjonene for valgt rom eller romgruppe vises. Siden oppdateres hvert 3. minutt. Diverse-siden finnes i menyvalget Admin meny|Annet|Diverse.

28.september 2017

Det er laget et click-once program som lar adminbrukere overføre alle portrettbilder av elever i en mappe på brukers PC til ToolsForSchools. Dette programmet lar deg også redusere størrelsen på bildene om de er for store. Videre kan en også endre på bildenavnet dersom det ikke stemmer med nøkkelfeltet til brukeren. Dette programmet finner du på menyvalget Admin meny|Annet|Diverse. Programmet må lastes ned og installeres på din PC. Merk at programmet ikke bli gjennkjent av Microsoft, så du må derfor bekrefte at du vil installere og kjøre det.

Det er laget et nytt menyelement: Admin meny|Annet|Skolens filer. Denne siden lar deg se filer på serveren som måtte være lagt inn av brukere på skolen.

19.mars 2017

Det er nå mulig å føre fravær via klassekartet ved å dobbeltklikke på de aktuelle elever. Merk at fravær som er registrert blir slettet dersom det foretas en import av grunndata.

Oppdatert kalenderen

22.januar 2017

Oppdatert kalenderen

18.september 2016

Lagt inn mulighet for at påloggende brukere, dvs. både ansatte og elever nå får tilang til alles timeplaner. Bildet i klassekartet er blit skjult for elevene.

12.september 2016

Lagt inn en funksjon for at bruker kan nullstille systemet, dvs at alt slettes bortsett fra admin-brukere og brukertyper. Valget er lagt på diverse-siden.

30.desember 2015

Gjort noen finjusteringer på designet. Admin-menyen er bygget opp på en mer gruppert måte for å gjøre det enklere å finne frem.

CSS og Javascript er nå minifisert, slik at koden blir mindre og dermed lastes noe raskere.

20.desember 2015

Laget nytt responsivt design, slik at sidene nå også er bedre tilpasset små skjermer og mobiltelefoner.

Lagt inn at admin-brukere også kan legge inn bilder av lærere og elever.

12.desember 2015

Nå kan lærere og elever se timeplanen sin. Via timeplanen kan klassekartet hentes frem ved å klikke på romnr i timeplanen.

Den enkelte lærer og elev har nå fått et menyvalg som heter 'Planer for dag', hvor kun valgt dato i periodeplanene vises for den aktuelle brukeren. Dersom læreren ikke har skrevet noen periodener, for eleven vil selvsagt denne siden være tom.

I timeplanen hvor faste økter endres av admin-brukere, er nå arkfanen for redigering av time endret. I stedet for endres timen på en egen side.

03.desember 2015

Lærere kan nå lage klassekart for elevene sine. Før funksjonen kan tas i bruk, må en admin bruker legge inn bilde av rommene. Det er også gjort noen små omrokkeringer i menyen.

04.november 2015

Har lagt inn mulighet for pålogging med facebook bruker. Av sikkerhetshensyn må ansatte logge seg inn og registrere seg som facebookbruker før tjenesten kan tas i bruk. Elevene behøver ikke registrere seg først.

Det er nå lagt til et system for å legge til kommentarer på vurderinger. Her er tanken at emner med kommentarer som blir lagt inn i ulike fag deles med alle andre lærere. På den måten kan vi hjelpe hverandre med rettingen.

I admin menyen for firmopplysninger er det nå et valg hvor du kan velge om antall plasser og beskrivelse skal vises på siden over alle rom for valgt dag, alternativt kan disse opplysningene vises som tittel til rommet slik det har vært tidligere.

20. august 2015

Har lagt inn en ekstra knapp for å merke av hele dagen i reservasjoner av rom sortert på dato. Fikset en mulig datofeil på importen fra Novachem.

23. november 2014

Fikset en feil på reservasjonsiden hvor timer med dobbeløkter kunne vise feil lengde. Også fikset litt på utseende hvor nå tekst ikke skrives utenfor boksene.

Laget et nytt menyvalg for admin-bruker hvor elever behandles for seg, slik at nå behandles ansatte for seg. Dette for at det ikke skal være så mye data, og samtidig gjøre det enklere å finne frem til de riktige personer.

26. oktober 2014

Nå kan ansatte legge til et portrettbilde i jpg format, som vil vises i ansattoversikten. Denne ansattoversikten kan også brukes på skolens hjemmeside.

14. september 2014

Gjort om nedtrekkslister til kombinasjonsbokser, noe som vil gjøre det raskere å finne frem til riktig verdi. Forskjellen på en nedtrekksliste og en kombinasjonsboks, er at i kombinasjonsboksen kan en skrive inn ønsket verdi med tastaturet. En feil er rettet opp i importfunksjonen for Novachem-data.

10. april 2014

Brukermanual i form av en pdf-fil er nå lagt ut. Noen småfeil er rettet i programmet.

08. mars 2014

Dersom et rom har to eller flere timer lagt til samme rom samtidig, blir dette nå markert med en annen farge (en skarp grønnfarge i motsetning til den vanlige lyse grunnfargen.) Ved å klikke på timen, vil et dialogvindu komme frem med en oversikt over timene.

Noen mindre feil er også fikset.

18. desember 2013

Nå er det laget en kalender som også ikke innloggede brukere kan bruke, og denne viser kalenderhendelser på skole/trinnnivå. En kan også liste ut informasjon for den enkelte klasse, og på den måten få opp prøveoversikt i de enkelte klassene. Også undergrupper (studieretningsfag) vil listes opp.

I kalenderen som lister opp de enkelte brukers kalenderhendelser, vil nå også de hendelser som den som opprettet kalenderhendelsen vises, selv om de ikke selv er med i kalendergruppen som brukes.

12. desember 2013

ToolsForSchools har fått nytt friskere design. Nå har systemet også fått ferdig kalenderen. Med denne kalenderen vil kun det som er relevant for de enkelte lærere/elever vises i kalenderen. Booking av rom og møte kan gjøres samtidig når rom bookes. Det opprettes kalendergrupper som angir hvem som skal være med i kalenderhendelsen.

Tidligere kunne timer importert fra Novachem enten legges inn ved å bruke perioder eller uker. Nå blir ukene omgjort til perioder, noe som gjør systemet raskere for de som tidligere brukte uker.

I periodeplanen kan en nå skrive inn egne datoer får når perioden skal gjelde, men en kan også bruke datoene fra fast bestemte perioder som ledelsen har satt opp. Datoene i periodeplanen kan nå oppdateres, slik at ved neste år kan fjorårets datoer oppdateres med årets.

Admin bruker kan nå velge hva som skal være startside etter innlogging. Adminbrukeren kan også velge at helger ikke skal viser i forbindelse med reservasjon.

30. september 2013

Oppdateringer for endel av valgene i admin-menyen, hvor noen designendringer er gjort, og noen feil er fikset.

Ved import av data fra Novachem vil en nå få valget om en vil slette alle timene som ligger i systemet, eller la de timene som er lagt inn i ToolsForSchools sin timeplan være igjen i systemet etter importen. Dette vil gjøre det mulig at også utstyr nå kan legges inn. I tillegg er feltet Legge inn ukene fjernet, for nå brukes valget du har gjort for dette i menyvalget Admin meny|Firmaopplysninger. Det er også lagt inn en tekstboks nederst slik at du kan notere ned de valgene som fungerer på din skole.

Det er nå også lagt inn et menyvalg for å importere elever fra Novachem.

21. november 2012

Fikset en feil ved å timeplanen ikke ble oppdatert ved endring av rom i kombinasjonboksen ved "Reservasjon på tid". Har nå også lagt inn at en får frem nærmere info om reservasjon ved at en klikke et sted på reservasjonen/timen, i stedet for før da en måtte treffe hyperlinken for dette.

19. november 2012

Lagt til en ny basisrolle med navn "Reservasjonsoverskriver". Denne rollen er lik "Lærer" rollen, men kan i tillegg skriver over faste timer og reservasjoner. (Tidligere måtte en være Admin-bruker for å kunne gjøre det. Det er også lagt inn en rolle "Elev". Rollene settes i menyvalget "Admin meny|Brukere", og her er det nå også lagt inn mulighet for filtrering på de ulike basisrollene.

Det er nå mulig å opprette timeplaner, samt kunne gjøre endringer i timeplaner.

Timeplanene opprettes med bakgrunn i perioder, fag, grupper, lærere og rom. Disse kan også opprettes samt redigeres i programmet. (Tidligere måtte perioder, grupper og fag importeres fra f.eks. Novachem).

Ellers er det gjort diverse feilfikser, som en feil i siden "Reservasjon på tid", hvor det nå ikke lengre er mulig å overskrive andre reservasjoner.

5. november 2012

Det er nå mulig å reservere tid utenom de faste øktene. Det kan f.eks. være at en kun behøver å bruke halve økten i et rom, og dermed ikke reservere hele økten slik en måtte tidligere. Brukeren kan gjøre reservasjoner mindre ved å endre tiden i menyvalget "Reservasjoner|Mine reservasjoner". Reservasjoner på tid kan også gjøres med det nye menyvalget "Reservasjoner|Reservasjon på tid". I menyvalget "Admin meny|Firmaopplysninger" kan en angi om en vil la brukerne få tilgang til dette valget eller ikke. Det kan også i dette menyvalget nå angis om menyvalget Reservasjoner|AV-media" skal vises.

Ved import fra gpUntis, kan en nå velge om en vil importere alle avdelingene (rom og lærere), eller kun en enkelt avdeling.

Fikset en feil med ukenr på siden "Reservasjoner|Rom timeplan". En kalender er nå også lagt til her for å hente inn riktig uke.

I reservasjonsvinduene er det nå lagt inn en hyperlink på klokkeslettene på alle timer og reservasjoner. Ved å klikke på disse linkene får en frem et vindu med full informasjon om den valgte timen eller reservasjonen.

Det er lagt inn et sikkerhetssertifikat for ToolsForSchools.no. Det vil si at før du skriver inn noe som skal være hemmelig, som f.eks. passordet ditt, blir siden satt over til sikker modus (HTTPS protokollen med et SSL sertifikat).

21. mars 2012

Ved skriving av periodeplaner kan nå timer flyttes opp og ned ved, noe som vil være nødvendig f.eks. om en økt av en eller annen grunn skulle falle bort. Det er nå også mulig å få tilsendt periodeplanen til sin egen epost dersom den er oppgitt. Det er kommet en ekstra knapp for dette i siden for redigering av periodeplan.

22. januar 2012

Nå kan de som ønsker det legge inn rommene i grupperinger. Det kan gjøre det lettere å finne frem til de riktige rom, særlig på store skoler. En kan f.eks. samle alle grupperom i en gruppe, vanlige klasserom i en gruppe og spesialrom i en gruppe. En kan velge om gruppen skal vises for alle, eller kun innloggede brukere. Et rom kan plasseres i flere grupper om det er ønskelig.

Det er nå mulig å vise alle rommene i den valgte gruppen (se avsnittet over) for en dag. Dette kan gi en mye bedre oversikt for å finne ledig rom den dagen.

13. november 2011

Når en admin-bruker sletter en reservasjon, eller overstyrer timeplanen, vil de berørte få en melding om dette. Alle brukene som ikke har skrevet inn en e-post adresse får derfor beskjed om at de bør gjøre dette etter innlogging er foretatt.

Det er nå mulig å vise timeplanene for uker på de ulike rom i tillegg til periodeplaner definert med datoer. Dette gjør at de fleste skoler nå kan ta i bruk ToolsForSchools.

Brukerne kan nå bestemme om de kun vil vise de rommene de har rettigheter på, eller om de vil vise alle rom.

Flere feilfiks og forbedringer er også lagt inn siden første versjon av ToolsForSchools.

15. august 2011 - Nye ToolsForSchools

Igjen en stor endring, så stor med så mange nyheter at også navnet er endret. Navnet er endret fra Reservasjon.net til ToolsForSchools.no. I Reservasjonsdelen er den største endringen at nå brukes ikke lengre økter, men erstattet med timer. De tidligere øktene måtte alle være av samme lengde, mens de nye timene vil være av den lengden som måtte ønskes. Grunnen til nytt navn (og url) er at endringene var så store, så det å få over de gamle dataene til nytt system var ikke mulig.

 

 

Reservasjon.net versjon 4.15 (28. januar 2011)

Denne gangen er hele koden omskrevet: Det er byttet serverspråk fra Visual Basic til C#. Videre er klientspråket byttet ut til jQuery. I utgangspunktet skal ikke dette ha noe å si for reservasjon.net, men koden er nå mer effektiv så siden bør være enda raskere nå enn før.

Systemet har hatt rollegrupper hele tiden, men nå er det innført en ny rolle i gruppen som heter Basisrolle. Denne gruppen har 3 ulike roller: Lærere, Adminbrukere og Serviceperonale, elever etc. Den nye rollen Servicepersonale, elever etc, gir brukeren kun mulighet for reservasjoner, ikke skriving av periodeplaner.

Noen mindre designendringer er foretatt, og i de ulike kalendere er det nå mulig å velge måned og år direkte uten å måtte bla fra måned til måned. Også ukenr vises nå i kalenderen.

Importfunksjonen for import fra Novachem er nå noe forbedret. Det er ikke lengre nødvendig at alle timene har like lang tid. Flere feilmuligheter under importen blir nå også funnet og forsøkt rettet opp.

 

Reservasjon.net versjon 4.14 (13. november 2010)

Lagt til en kontroll på Lagre-knappen i menyvalget for Rediger|Periodeplan. Kontrollen sjekker om det er skrevet inn en periodeplan før den tillater å lagre. Dette for å redusere sjansen for at allerede skrevne periodeplaner slettes.

Videre er reservasjon.net nå omgjort til at du ikke blir utlogget så lenge du har reservasjon.net åpen i nettleseren og du ikke har logget ut. Siden dette er gjort, er valget for å skrive inn ønsket innloggingstid fjernet. Dette er bl.a. gjort for å unngå at noen mister sine data ved innskrivning av periodeplaner.

Ett nytt sorteringsvalg er innlagt for objektene under de ulike objekttypene.  Nå kan det velges om objektene skal vises sortert etter alfabetet eller om sorteringsnøkkel skal brukes. Dette sette via menyvalget Admin meny|Faste data|Objektyper.

Ved import av timeplan fra Novaschem blir det nå sjekket om startidene for timene er lagt inn. (Det er det vanligvis, men det har vært tilfeller hvor det ikke ligger inne i importfilen.)

Det er nå lagt inn import og eksportmulighet for planlagte hendelser. Dette kan gjøre overgangen til nytt skoleår raskere.

Under menyvalget Rediger|Mine reserverte økter kunne en før kun slette en og en reservasjon om gangen. Nå er det lagt inn mulighet for å slette flere reservasjoner om gangen.

Hjelpefunksjonen (Hjelp|Hjelp til gjeldende side) er nå modernisert. I tidligere versjoner er et såkalt PopUp vindu benyttet, men siden flere nå har nettlesere som stenger for denne muligheten, er nå hjelpevinduet et såkalt CSS vindu som kommer frem på siden din. Dette vinduet er ikke bare raskere, det ser også finere ut. Det kan også flyttes rundt på skjermen slik at du kan ha det fremme sålenge du arbeider med siden. Vinduet går bort enten ved å trykke på Close-knappen, eller det går bort automatisk når du skifter til en ny side.

Det er nå lagt inn mulighet for å arkivere fag med tilhørende periodeplaner. På den måten vil de forsvinne fra Reservasjon.Net, men de kan hentes inn igjen ved behov. Således får en bedre oversikt over de fag og periodeplaner som er de aktuelle.

Noen designendinger er foretatt. Bl.a. er aktuelle kommandoer plassert på en rad over tabeller på flere av sidene.

 

Reservasjon.net versjon 4.13 (15. Januar 2010)

Lagt til noen ekstra tester ved import foretatt fra Novachem. Det er også lagt inn en kontroll i skjemaet 'Kontakt Oss' for å hindre misbruk av denne siden.

Reservasjon.net versjon 4.12 (31. oktober 2009)

Byttet ut editoren som brukes ved skriving til periodeplaner. Editoren som nå benyttes heter TinyMCE og er en av de mest benyttede editorene på nettet. Grunnen til byttet var at den gamle editoren ikke laget validert XHTML 1.0 kode.

På sider hvor en dato skal skrives inn, er nå knappen for å kalle opp datovelgeren slettet. Datovelgeren kommer nå frem automatisk når en går inn i tekstboksen. En kan velge om en selv vil skrive inn datoen, eller velge fra datovelgeren.

Reservasjon.net versjon 4.11 (28. oktober 2009)

I stedet for å lagre periodeplanene som html-filer, blir de nå skrevet ut dynamisk. Html-koden i periodeplane er også blitt ryddigere, og CSS er blitt tatt i bruk.

Reservasjon.net versjon 4.10 (14. oktober 2009)

Det nå mulig å oppgi en dato før ny hendelse opprettes. Dette skjer i menyvalget Admin meny|Planlagte hendelser, og er således kun relevant for admin-brukere.

Feilen ved at en dag for lite blir opprettet i ny periodeplan er også fikset.

Reservasjon.net versjon 4.9 (12. august 2009)

Ansatte (lærere) kan nå gi tilgang til at andre ansatte kan få tilgang til deres fag slik at flere kan arbeide og bruke de samme periodeplanene. I tillegg er det lagt inn et JavaScript på siden hvor periodeplanene skrives inn som gjør at du ikke blir utlogget automatisk etter 30 minutter. Du slipper med andre ord å bekymre deg om at du skal glemme å lagre hvert 30. minutt.

Feltlengden for Ansattkode (brukernavn) er økt i lengde fra 8 til 15. Det innebærer at brukere nå kan ha lengre brukernavn om det måtte være ønskelig.

Reservasjon.net versjon 4.8 (24. januar 2009)

Fikset en feil ved importen for brukere av gpUntis, og har også gitt et ekstra valg ved importen om at avdelingene ikke skal importeres. Dette medfører at alle rom vil vises samlet og ikke avdelingsvis ved reservasjon.

Har nå lagt inn støtte for de fleste nyere nettleserne, inklusive Opera og Google Chrome, ved skriving av periodeplaner.

Reservasjon.net versjon 4.7 (06. november 2008)

Menyen er nå skrevet om fra å være en JavaScript basert meny til CSS-basert. Den ser nokså lik ut, men vil hentes raskere frem og vil følgelig også virke for dem som har slått av JavaScript på sine maskiner. (Slår du imidlertid av JavaScript er det flere andre ting som ikke fungerer.)

Om du har mange objekter (rom/utstyr) og/eller mange økter/timer, kan det være vanskelig å finne frem. På menyvalget Rediger|Brukerinformasjon kan du nå avkrysse for at du ønsker å låse første kolonne og overskriftsrad. Tidligere var dette kun mulig for brukere som benyttet MS Explorer, men er nå omskrevet til å gjelde de fleste nyere nettlesere. Den er også forbedret ut over det, til å være mer effektiv, og mer oversiktlig.

HTML-koden er gjennomgått, slik at alle sider er nå uten feil, dvs. nettsiden er såkalt "XHTML 1.0 Transitional validatet". Noe kode er også optimalisert. Dette har på enkelte sider gjort at siden hentes raskere frem.

bilde

Admin-brukeren kan nå velge om han vil skjule objekttyper for ikke påloggede brukere. For eksempel kan det være utstyr, som egentlig ikke andre enn de som jobber på skolen har bruk for å kjenne til. Det er nå også mulig å oppgi et sorteringsnr på Objekttypen, slik at den typen som brukes mest kan plasseres først osv. Dette gjøres med menyvalget Admin meny|Objekttype.

I kalenderen for valg av reservasjoner, er det nå gjort slik at den siste objekttypen du benyttet blir husket.

I stedet for å ha med ID i alle URL-linker, benyttes nå en cookies for å huske hvilken skole/firma du er tilknyttet.

PopUp kalenderen som benyttes flere steder i programmet, er totalt omskrevet, og fremstår nå som finere, mer brukervennlig og langt raskere.

Fikset en feil med at faste økter på søndager ikke ble med i reservasjonsoversikten.

Reservasjon.net versjon 4.6 (12. oktober 2008)

For de som lager periodeplaner, og som glemmer å lagre minst hver 20. minutt, har nå muligheten til å oppgi en lengre innloggingstid. Det gjøres i menyvalget Rediger|Brukerinformasjon. Her er det nå også mulig å avkrysse for at det ønskes en kvitering sendt til mail dersom reservasjoner slettes.

ved 'Reservasjon|Sortert etter dato', er det nå kommet en ny avkrysningsboks for å merke hele dagen. For dem som reserverer mange økter på en gang, f.eks. ved heldagsprøver, vil det nå gå langt raskere å gjøre det. Dersom en boks avkrysses, vil hele raden avkrysses.

Nå er det også laget inn sjekk om prøvetiden er utløpt. Etter prøvetiden, er det nå ikke lengre mulig å bruke programmet fullstendig.

Reservasjon.net versjon 4.5 (15. februar 2008)

Endret Reservasjoner.aspx slik at den er uavhengig av pålogging.(Reservasjoner.aspx brukes for å vise reservasjoner f.eks. i en informasjonsskjerm, hvor reservasjonsoversikten blir automatisk oppdatert hvert 2. minutt.) Startes (første gang) opp fra Adminmeny/Faste data/Diverse.

Reservasjon.net versjon 4.4 (27. september 2007)

Feltet faggruppe kan nå bestå av inntil 20 tegn mot 10 tidligere. 

Fikset en feil for dem som med menyvalget Rediger/Brukerinformasjon har valgt å låse første kolonne som viser romnr (Objektnr) i reservasjonsoversikten. Nå vil objektene for den objekttypen som er valgt vises.

Reservasjon.net versjon 4.3 (12. februar 2007)

Admin bruker kan nå legge inn planlagte aktiviteter/hendelser (som fridager, planleggingsdager, felles turdager etc). Når lærerne da skriver periodeplaner, vil da disse hendelsene komme frem på periodeplanene automatisk. På denne måten slipper lærerne mye kjedelig arbeid.

I vinduet for Reservasjoner/Sortert etter dato, er det nå kommet en Forrige- og en Neste- knapp, som medfører at reservasjoner for forrige eller neste dato vil vises i oversikten.

I vinduet for Reservasjoner/Sortert etter objekt, er det nå kommet en ekstra kombinasjonsboks. Denne boksen er fylt med de objekttyper som er registrert, så dersom det er vanskelig å finne frem til riktig objekt, er det nå mulig å avgrense hvilke objekter som skal vises ved å velge en objekttype.

Har også ordnet importen fra Novaschem slik at den nå burde virke for alle skoler.

Reservasjon.net versjon 4.2 (6. februar 2007)

For å tydeligere skille mellom faste økter og reservasjoner, er nå reservasjonene uthevet med gul bakgrunnsfarge

Bruken av cookies er nå fjernet, slik at systemet er nå raskere og sikrere enn tidligere.Systemet vil nå virke selv om brukeren har slått av cookies på sine maskiner. Det er også lagt inn full støtte for den nye nettleseren Internett Explorer 7.0.

Bak tekstbokser hvor en dato skal skrives inn, er det nå satt inn et bilde av en kalender. Ved å museklikke på denne kalenderen, vil det komme frem et vindu hvor datoen kan velges. For at denne funksjonen skal virke, må du ikke sperre for pop-up vinduer for reservasjon.net.

Det har også kommet et bilde av en skriver (printer-icon) øverst til venstre i reservasjons-oversikten. Ved å museklikke på dette bildet, vil et nytt vindu åpnes, hvor da reservasjonene vises på en måte som er bedre tilpasset utskrift. Utskrift til papir vil f.eks. være greit for vaskepersonale, slik at de ser hvor det er ledige rom.

De som bruker nettleseren MS Explorer, kan nå i menyvalget Rediger/Brukerinformasjon, velge å låse første kolonne som viser romnr (Objektnr). Dette kan lette lesingen dersom tabellen ikke får plass på en side. I så tilfelle vil du få frem en rullesjakt dersom tabellen går utover siden, men overskriftsraden og den første kolonnen med romnr (Objektnr) vil alltid vises.

Admin-brukeren kan nå angi for hvor mange uker fremover i tid de ulike brukertyper kan foreta reservasjoner. På den måten kan en få en mere rettferdig 'først til mølla' prinsipp. En kan også hindre at brukere reserverer i lang tid fremover for å 'sikre seg' - selv om han ikke er sikker på at han kommer til å bruke objektet.

Videre er det nå lagt inn støtte for import fra Novaschem, slik at brukere, rom og timeplan kan nå overføres derfra på minutter.

For at admin-brukeren hurtigere skal kunne slette brukere, er det nå laget en ny sletteside, hvor nå admin-brukeren kan slette brukere fra en tre-meny.

På skoler hvor det benyttes ulike timeplaner utover året, er det nå lagt inn en kopiereingsfunksjon som gjør det mye hurtigere å legge inn nye timeplaner. Vanligvis vil det kun være snakk om små endringer når det legges inn ulike planer i løpet av et år, så da vil det gå mye raskere å hente inn den forrige timeplanen for objektet.

Når nye objekter blir lagt til, vil disse nå automatisk lagt inn i rollegruppen 'Alle'

Reservasjon.net versjon 4.1 (7. desember 2006)

Det er nå lagt inn at admin-brukerne kan velge hvordan navnene skal vises på reservasjonssidene. Videre kan adminbrukeren nå velge hvor bred kolonnene for øktene skal være.

Reservasjon.net versjon 4.0 (26. november 2006)

Reservsjon.net har fått et helt nytt design. I det gamle designet ble rammesider brukt, noe som for så vidt har mange fordeler. Det er imidlertid også mange ulemper med rammesider. En av ulempene som ble åpenbar, var at menyen sluttet å virke fordi nettleseren Opera 9.0 ikke lengre støttet at menyen kunne vises over rammen.

Det nye designen ser først og fremst penere ut, men er også omskrevet til XHTML format. For å redusere koden og gjøre den raskere benyttes CSS nå gjennomgripende. Dette vil for deg medføre at mange sider nå vil bli lastet opp hurtigere enn tidligere, og systemet vil virke for alle nyere nettlesere.

Når rettighetene til systemet skal settes, kan admin-brukeren nå legge inn såkalte rollegrupper, og deretter gi de brukerne tilknytning til en rollegruppe. I tidligere versjoner måtte hver enkelt bruker gis ny rettighet om det ble registrert ett nytt objekt, mens nå kan en altså bare endre gruppeobjektet, så får alle automatisk riktig rettighet.

For nye brukere av systemet, eller ved nytt år, er det nå mulig å importere alle data fra timeplanleggingssystemet gp-Untis. Alle lærere, fag, timeplan etc. vil da automatisk bli lagt inn i systemet.

Mye annet er også fikset og forbedret, det meste vil du nok aldri se noe til, men det du kan se vil bl.a. være:

  • Alle tabeller er nå gjort slik at størrelsen følger med skriftstørrelsen. Det gjør at de fleste sider ser nå fine ut uansett hvilken skriftstørrelse du bruker i nettleseren din.
  • Når du nå viser reservasjonene, vil kun de 17 første tegnene i fornavnet til den som har foretatt reservasjonen vises, og selve tabellen er gjort smalere slik at flere økter vises på skjermen. Dette er gjort for å forbedre lesbarheten.
  • I de tabeller hvor det er aktuelt, vil det nå være mulig å museklikke på overskriftsraden til tabellen, så vil tabellen bli sortert på det feltet som det ble klikket på. (De tabeller hvor du kan sortere, er overskriftene på tabellen skrevet i mørk blå, i stedet for hvitt som er brukt som standard på alle tabeller).
  • Det er nå mulig å legge inn om brukerne skal stå på ansattlisten eller ikke.
  • I alle tabeller vil nå raden som musepekeren står på bli merket med en svak gul farge, noe som er gjort for å lette lesingen. Merk at dette er ikke støttet i Microsoft Explorer 6 og eldre.
  • Alle feilmeldinger gis nå i form av at et dialogvindu fremkommer. Du må da bekrefte dette for å gå videre.

Reservasjon.net versjon 3.11 (24. august 2006)

Ved oppretting av ny bruker, vil den nye brukeren nå få tildelt rettigheter til å reservere på alle objekttyper som er opprettet.

Reservasjon.net versjon 3.10 (3. august 2006)

Fikset et datoproblem som kunne oppstå for brukere som hadde engelske operativsystemer. I tillegg er sletting av gamle reservasjoner (Admin meny/Ved nytt skoleår) nå gjort langt mere effektivt. Ved mange resevasjoner som skulle slettes, ville slettingen kunne ta så lang tid at en fikk en såkalt timeout-feilmelding.

Reservasjon.net versjon 3.9 (20. juni 2006)

Skiftet ut editoren som brukes ved innskrivning av periodeplanene. Den gamle virket kun med Ms Explorer, mens den nye virker også for andre nettlese som Firefox og Mozilla.

Det er nå også laget et nytt hjelpesystem, hvor en nå kan velge menyvalget Hjelp/Hjelp til gjeldende side. Dette gir en forklaring til den siden som du har hentet frem i menyen. Dette hjelpevinduet fremkommer som et pop-up vindu, så det er viktig at du har slått av pop-up sperren for reservasjon.net i din nettleser (eller tilleggsprogram).

Menyen er også oppgradert, den ser helt lik ut, men er nå blitt enda raskere.

Reservasjon.net versjon 3.8 (27. februar 2006)

Ved innskrivning av periodeplaner, har en fått en feilmelding dersom en skrev inn apostrof  (f.eks. It's). Det er nå fikset slik at alle tegn kan nå skrives inn. Videre har vi endret måten periodeplanene hentes frem på. Før ble planene hentet fra en database, mens nå henvises det direkte til en html-fil (på lik linje som andre html-sider).

Reservasjon.net versjon 3.7 (21. oktober 2005)

For at brukerene skal kunne legge til reservasjon.net som et bokmerke i sin nettleser, vil nå skoleID stå oppført som en del av url en. Det medfører at det er enkelt for alle å få tilgang til deres skole. Av den grunn kan Admin-brukerne nå velge at barnehagen skal være anonym, dvs at en kode legges til som en del av url-en. Admin brukeren skriver inn denne koden i firmadatataene.

Ellers er det nå mulig å få en detaljbeskrivelse av AV-medier som er utlånt. Periodeplanene har nå fått en fast utforming, som også passer til utskrift til papir. Det er også rettet en feil i periodeplanen, hvor periodeplanen ikke ble utarbeidet for skoler hvor det ikke var felles planleggingsperioder.

Reservasjon.net versjon 3.4 (23. september 2005)

Internett er i utgangspunktet et usikkert sted å utveksle informasjon, men dersom dataene som sendes over Internett er kryptert vil sikkerheten være veldig bra. Vi har nå lagt inn et såkalt SSL sertifikat, noe som gir den beste sikkerheten en kan få på Internett. Før brukere nå logger seg på, vil de heretter få frem https i stedet for http i URL-en, noe som indikerer at en sikker protokoll brukes.

Ellers er overstyringen av faste økter for admin-bruker i reservasjon sortert etter dato gjort lik reservasjon sortert etter objekt.

Reservasjon.net versjon 3.3 (21. september 2005)

For skoler som har felles planleggingsperiode, kan en admin-bruker nå angi om planleggigingsperiodenes dager skal vises i menyvalget Reservasjon/Sortert etter objekt. Brukerne kan overstyre dette ved å selv skrive inn datointevall som skal vises.

Lagt inn mulighet for admin-bruker å slette gamle reservasjoner. Har også gjort det letter for admin-brukeren når timeplaner skal registreres. Nå kan adminbruker skrive inn skoleårets start og slutt i menyvalget Adminmeny/Ved nytt skoleår/Sette timeplanperiode. Her kan admin-brukeren også velge å slette alle timeplaner, slik at det vil gå langt raskere å skrive inn nye timeplaner.

Ansattkode kan nå registreres med inntil 8 tegn (i motsetning til 5 tegn som det var tidligere).

Noen mindre justeringer og feilfikser er også foretatt. Bl.a. vil en ikke lengre få feilmelding om en trykker på Lagre-knappen før en har krysset av på noen økter (reservasjons-menyen).

Reservasjon.net versjon 3.2 (18. september 2005)

Den største endringen er at det nå er lagt inn muligheten for å ha flere timeplaner for de ulike objektene. Det vil si at en i skoleåret kan først ha en periode med en timeplan, og denne blir etterfulgt av en ny timeplan. Når reservasjoner foretas, vil den gjeldende timeplanen vises til enhver tid.

Det er også lagt inn en mulighet til å skille mellom grunnskole som bruker ukeplaner og videregående skole som bruker periodeplaner. En adminbruker avkrysser om det skal vises ukeplaner eller periodeplaner i systemet. På videregående skoler bør alle ideelt sett ha felles planleggingsperioder, noe som også ble lagt inn i versjon 3.0. Ikke alle skoler har felles planleggingsperioder, og av den grunn er det nå lagt inn i systemet at dersom skolen ikke har felles planleggingsperioder, så kan de enkelte lærere legge inn sine egne planleggingsperioder.

Ellers er noen mindre endringer gjort. Menyen er skiftet ut med en som ser noenlunde lik ut som i Word 2003. Det vil forhåpentligvis gjøre systemet enda enklere å bruke. I editoren hvor en skriver periodeplanene, er det nå mulighet for å legge inn bilder. Ellers er det i oversikten over lærernes periodeplaner fått en mulighet til å vise hvordan en kan legge inn hyperlinker til lærerens periodeplaner fra andre hjemmesider (som f.eks. i It's learning.)

 

Reservasjon.net versjon 3.1 (6. september 2005)

Det er nå lagt inn at det er mulig å ha forskjellig antall økter på objekttypene.

 

Reservasjon.net versjon 3.0 (5. september 2005)

Reservasjon.net har endret design. Nå er en meny plassert øverst på siden, og denne vises hele tiden. Alle menyvalg blir hentet inn i en ramme midt på siden.

Rolle-sikkerhet er lagt inn, dvs. nå kan admin-brukerne bestemme hvilke ansatte som får lov til å foreta reservasjoner på de ulike objekttyper. I kalenderen kan brukeren nå velge hvilke objekttyper som skal vises, noe som vil gjøre visningen raskere og lettere å finne frem i.

Påloggede brukere, dvs. lærerne, kan nå lage periodeplaner. Det foregår ved at en admin bruker først må legge inn planleggingsperiodene skolen har. De ansatte må registrere de ulike fagene de har. Når periodeplanen da lages, vil faginfo og datoer/ukenr for alle øktene i perioden komme frem automatisk. Elevene kan lese periodeplanene i eget menyvalg.

Lærerne kan nå endre gjøremål på sine reserverte økter.

 

Reservasjon.net versjon 2.1 (5.12.2004)

Reservasjon.net sin startside er endret. Tidligere kunne man velge skole her fra en listeboks, men siden det egentlig aldri skal skje herfra, er den fjernet. Det er i første rekke gjort for å gjøre det lettere for brukerne - de bør jo finne en link på skolens hjemmeside (ev. på it-s learning om skolen ikke ønsker at andre enn skolens ansatte og elever skal ha tilgang til systemet.) Den andre grunnen er at skolene kan nå selv bestemme om andre skal kunne se reservasjonene som skjer på skolen.

Det er nå lagt inn bokser som hurtig kan avkrysses når reservasjoner foretas på kalenderen. Dette er nyttig dersom det skal foretas mange reservasjoner på en gang, fordi nå kan en oppgi grunn en gang (i tekstboksen øverst på skjermen), og deretter avkrysse så mange bokser/økter man har behov for.

Menyvalget "Sortere poster etter dato" har fått nytt navn: "Reservasjoner av objekt".

For å bedre sikkerheten, er det ikke lenger mulighet for admin-brukere å se passord til de ansatte. De må nå endre passordet dersom den ansatte glemmer sitt passord. Egentlig bør dette være unødvendig, fordi den enkelte ansatte bør legge inn sin e-mail adresse, fordi da vil de kunne få passordet tilsendt til denne mailen om de skulle glemme passordet.

Systemet er ellers gjort mere uavhengig av Microsoft Explorer, så nå skulle systemet virke med de fleste nettleserne på markedet. Ett unntak fra dette er utskriften av faktura, som fremdeles krever Explorer dersom du ønsker å skrive ut med ActiveX. Imidlertid kan denne skrives ut fra html eller Acrobat-Reader, og da vil den virke for de fleste nettleserne.

 

Reservasjon.net versjon 2.0 (12. februar 2004)

Access ble først og fremst byttet ut med MsSql. I tillegg ble en rekke nye endringer lagt til:

  • Mange nye admin-verktøy ble lagt til
  • Design ble endret
  • Visningen av dato ble sortert annerledes
  • m.m

 

Reservasjon.net versjon 1.0 (1. oktober 2003)

Første versjon av systemet. Dette ble laget med Access som databasegrunnlag, og systemet hadde kun de grunnleggende funksjoner.