Tools for Schools

Velkommen

Reservasjon av rom og utstyr har tradisjonelt foregått ved hjelp av papir og blyant. Nå kan reservasjoner foretas både fra skolen og hjemmefra. Selve reservasjonen gjøres med noen tastetrykk på sekunder. Skal endringer gjøres, så er ikke det noe problem.

Ikke har bare de ansatte glede av systemet - også elevene får nå full oversikt over grupperom, spesialrom, utstyr etc. som er ledig eller opptatt.

Også timeplanen legges inn i systemet, slik at alle vet når f.eks. datarom er ledig for reservasjon. Administratorbrukere kan også overstyre den timeplanen, slik at ved heldagsprøver ol. vil elever og lærere få full oversikt over hva som skjer på rommene.

Periodeplanene er et viktig redskap for elevene. Det er under skrivingen av periodeplanene læreren ser hva slags rom og utstyr han trenger.  Ved å bruke dette systemet til skriving av periodeplaner, vil det ikke bare gå raskere, men periodeplanen vil automatisk være tilgjengelig for alle elever og foreldre på internett - uten at læreren behøver å bruke tid på å få det til.

Prøveplan vil si en oversikt over når og hvor elevene skal ha prøver. Før planleggeren .net kom kunne dette være en utfordring. Nå får både lærere og elever full oversikt.

Vurdering av arbeid elevene har utført tar tid, og spesielt fyldige kommentarer tar mye arbeid. Med planleggeren kan lærere hjelpe hverandre å lage kommentarer, og bruke dem når retting foretas. Dette er med andre ord en forbedring både for elever og lærere.