Nedleggelse av tjenesten ToolsForSchool

Serveren som drifter bl.a. ToolsForSchool.no ble i dag (08.11.22) angrepet av ransomware-programvare, dette til tross for brannmur og en Windowserver som kun er satt opp til drifting av nettsider. Alle filer på serveren er blitt kryptert, og det er per i dag ikke mulig å få gjenopprettet dataene. Også nyere backupfiler har programmet klart å få tilgang til. Det er fra alle hold anbefalt å ikke å betale løsepenger, så det er ikke aktuelt.

ToolsForSchools er uansett blitt erstattet av reservasjon.net, som kjører på en Linux-serverpark som er langt vanskeligere å hacke, og dermed sikrere. ToolsForSchool ble laget for å brukes sammen med skolesystemene fra gp-Untis eller Novachem, og siden disse programmene ikke lengre er i bruk, ble da også ToolsForSchool mindre aktuell. Nesten alle brukerne av ToolsForSchool har allerede flyttet over til reservasjon.net eller Visma in School. Nye reservasjon.net er derfor et bedre alternativ. Vi har derfor kommet frem til at vi ikke vil bruke mye tid og ressurser på å få satt opp igjen en ny server. Alle de siste dataene som er registert er uansett trolig tapt, i alle fall inntil noen klarer å knekke krypteringen som er brukt. Dette vil ta så lang tid, at det er da faktisk en bedre løsning å heller starte opp på nytt.

Å starte opp med reservasjon.net går veldig fort. Lærere og evt. elever gis et kodeord og så registrerer de seg selv. Samtidig kan de da påse at alle reservsjoner som de evt. har foretatt i tiden fremover blir gjort på nytt.